RESURSE

Resurse și obiective în perioada 1990 - 2020

ARDUPH este una din cele cinci filiale judeţene ale Asociaţiei Române de drept Umanitar cu sediul în Bucureşti. În acest context prestigiul şi facilităţile de care Asociaţia-mamă dispune reprezintă o sursă importantă de oportunităţi pentru desfăşurarea unor acţiuni de difuzare şi implementare a prevederilor DIU.

ARDU O INSTITUȚIE ACADEMICĂ, DE ELITĂ

 

A fost creată la 9 aprilie 1990.

 

Prin componenţa şi obiectivele sale statutare şi prin mijloacele specifice de acţiune, AARDU este o instituţie unicat în România. Este o instituţie academică de elită, deoarece membrii săi sunt membri ai academiilor române – academicienu, oameni de ştiinţă, cercetători şi cadre didactice universitare, diplomati, magistraţi şi avocaţi, generali şi ofiţeri superiori titraţi. În Asociaţie au fost admişi, cu statut de membri supleanţi, şi tineri unversitari în formare, unora acordânduli-se şi funcţii de conducere şi rubrici permenente în publicaţia proprie.

Obiectivele statutare postulează abordarea problematicii umane şi umanitare în toată complexitatea sa, începând cu promovarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ale refugiaţilor şi populaţiilor migrante în timp de pace, în perioade de conflict armat, intern şi internaţional şi în situaţii de catastrofe şi terminând cu facilitarea adoptării legislaţiei, a practicii şi a învâţământului umanitar din România la standarde europene şi internaţionale.

Bilanţul Asociaţiei prezentat de preşedintele acesteia, domnul prf. univ. dr. Ionel Cloşcă, cu prilejul aniversării a 15 ani de la crearea acesteia, reliefa faptul confirmat şi de partenerii interni şi internaţionali că obiectivele statutare au devenit realitate: renaşterea ştiinţei româneşti a dreptului umanitar, a drepturilor omului şi a drepturilor refugiaţilor; promovarea standardelor umanitare prevăzute în instrumentele juridice internaţionale; acordarea asistenţei de specialitate forurilor legislative şi administrative, în vederea implementării prevederilor specifice în societatea românească, precum şi participarea la procesul de educare în spirit umanist. Pe aceste baze s-a creat în România o adevărată şcoală cu umanitar.

MIJLOACE DE ACȚIUNE SPECIFICE ARDUPH

 

ARDUPH este una dintre filialele prin care Asociaţia-mamă îşi promovează obiectivele în cadrul societăţii româneşti. Mijloacele de acţiune sunt exclusiv ştiinţifice: înfiinţarea unui club de DIU; crearea unui corp de specialişti şi experţi în domeniu, crearea unui punct de documentare, înfiinţarea unui site cu tematică specifică şi publicarea unor materiale în cadrul acestuia, editarea de lucrări, studii şi articole, organizarea de seminarii, mese rotunde şi reuniuni ştiinţifice,

a) Club de drept internaţional umanitar

Pentru a asigura cunoaşterea prevederilor DIU în cadrul Filialei s-a înfiinţat un club de profil care funcţionează la Cercul Militar, Ploieşti.

Membrii clubului sunt în principal cadre militare în rezervă şi retragere şi familiile acestora, dar şi-au manifestat interesul şi cadre militare active precum şi persoane din mediul civil de diferite profesii.

Activităţile iniţiate şi organizate de acest club sunt foarte variate ca tematică dar şi ca forme de exprimare.

b) Corp de specialişti şi experţi

O atenţie deosebită se acordă în cadrul ARDUPH creerii unui corp de cadre în măsură să asigure difuzarea cunoştinţelor de DIU. Specialiştii Filialei sunt absolvenţi ai unor cursuri de profil din ţară şi străinătate, dar în mod special dintre cei care au urmat cursurile postuniversitare organizate de ARDU. Cei mai mulţi dintre aceştia au o vastă experienţă teoretică şi practică deoarece au ocupat funcţii de răspundere în predarea şi instruirea personalului militar şi civil în domeniu.

c) Punct de documentare

În cadrul Clubului de DIU, s-a organizat un Punct de documentare prin schimburi de lucrări, achiziţii şi diferite donaţii. Cele mai importante donaţii de lucrări au fost făcute de Direcţia Drept Internaţional şi Tratate din cadrul MAE, prin grija doamnei director Victoria Gavrilescu, Asociaţia Română de Drept Umanitar, Bucureşti, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii şi unele contribuţii personale ale membrilor Asociaţiei. Punctul de documentare este frecventat în special de studenţi din întreaga ţară de la facultăţi de stat şi particulare, dar şi de alte persoane interesate.

d) Site cu tematică specifică

Prezentul site a fost creat cu scopul de a facilita accesul la informaţii specifice pentru o largă paletă de beneficiari. Acolo unde informaţiile nu sunt suficiente asigurăm accesul la alte surse de informare.

Totodată ne oferim serviciile pentru a face cunoscute diferitele produse ştiinţifice ale unor cercetători consacraţi sau aflaţi la început de drum în carieră.

e) Seminarii, mese rotunde şi reuniuni ştiinţifice

Periodic ARDUPH organizează manifestări de genul celor menţionate, care acoperă întreaga paletă a problematicii umanitare şi a destinatarilor acestei problematici.

Pentru asigurarea unui impact cât mai important aceste activităţi sunt organizate cu diferiţi parteneri şi colaboratori din mediul educaţional.