Legislatie Nationala

„Înaltele Părţi Contractante se angajează să respecte şi să facă să fie respectată prezenta convenţie (protocol) în toate împrejurările”.

Art.1, al majorităţii tratatelor de DIU.